Codra Medical
 
Home | Galerija | Kontakt
 
Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical

psihologija


 

DIJAGNOSTIKA

Oprema:

Bolnica «Codra» raspolaže najsavremenijom medicinskom oprememom koja ispunjava najzahtjevnije standarde modernog zdravstva. Registrovana je za obavljanje djelatnosti iz hirurskih oblasti, internistickih oblasti i fizikalne medicine sa rehabilitacijom i raspolaze slijedecom medicinskom opremom za dijagnostiku:

 • Digitalni Rentgen aparat Philips (sa grafijom i skopijom),

 • Biohemijska laboratorija sa kompletnom aparaturom (za hematologiju, biohemiju,hormone i tumormarkere),

 • Oprema za patohistoloske nalaze ukljucujuci i nalaze biopsije "ex-tempore" i imunohistohemiju,

 • Endo-video sistemom za gastroskopiju i kolonoskopiju, ukljucujuci i set za polipektomije,

 • Ultrazvucni aparat Siemens Versa pro sa 4 sonde za dijagnostiku u svim oblastima,

 • Ultrazvucni aparat Powervision Toshiba sa 4 sonde,

 • Ultrazvucni aparat 4D Medison sa trodimenzionalnom slikom i 3 sonde,

 • Ultrazvucni aparat Toshiba nemio sa dvije sonde,

 • Ultrazvucni aparat Toshiba nemio sa 4 sonde

 • Ultrazvucni aparat Toshiba Xario- sa 4 sonde, ukljucujuci i biplanarnu transrektalnu sondu potrebnu za pregled i ciljanu biopsiju prostate(jedini u Crnoj Gori),

 • Ultrazvucni aparat Toshiba Nemio sa 4 sonde ukljucujuci kardiolosku sa Cv doplerom,

 • Ultrazvuk Toshiba Nemio sa 4 sonde , ukljucujuci kardiolosku i transezofagealnu sondu,

 • Kompletna oprema za kardiolosku dijagnostiku, Shiller: tri EKG aparata, 5 holter aparata za EKG, 5 holter aparata za pritisak, ergometrija.

 • Endovideo sistem za cistoskopiju,

 • Endovideo sistem za bronhoskopiju,

 • Kompletna oprema za oftalmoloske preglede, ukljucujuci i vidno polje,

 • Kompletna najsavremenija oprema za fizikalnu medicinu,

 • 64 MULTISLAJSNI SKENER TOSHIBA AQUILION za:

   MSCT koronarografije,
   MSCT angiografije,
   MSCT za ostala tkiva, organe i sisteme organa.

HirurgijaCodracodraccccccccccCCCC

Codra Medical