Codra Medical
 
Home | Galerija | Kontakt
 
Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical
Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical Codra Medical

psihologija

codracodra


 • Dijagnostika

  • urološki pregled
  • ultrazvučni pregled: bubrega, bešike,prostate
  • TRUS prostate ( pregled prostate transrektalnom sondom)
  • Cistoskopija ( pregled mokraćne bečike)
  • ureterorenoskopija
  • IVU (intravenska urografija-dubinsko snimanje bubrega)
  • Nativni snimak urotrakta
  • Kolor dopler krvnih sudova bubrega i testisa
  • MSCT pregled abomena i male karlice
  • MSCT angiografija pelvicnih krvnih sudova i krvnih sudova bubrega
  • Kompletna laboratorijska dijagnostika: biohemija, hormoni, tumor markeri


Hirurgija

 • Operacije

  • TRUS prostate
  • TRUS biopsija prostate
  • TESA biopsija testisa
  • Perkutana nefrolitolapaksija
  • Ureterorenoskopija sa litotripsijom kalkulusa u ureteru ( LITHOCLAST)
  • Litotripsija kalkulusa u mokraćnoj bešici
  • TVT ili TOT kod inkontinencije urina ( transvaginalna I transobturatorna traka )
  • TUR Tu m. besike
  • TUR prostate
  • Uretrotomija
  • Endoskopska dijagnostika
  • Otvorena hirurgija

Hirurgija

INKONTENCIJA URINA / pogledajte video

HirurgijaCodracodraccccccccccCCCC

Codra Medical